Typisk anvendelse av JINPAT Fiber Optic Slip Ring

30-06-2020

Med den økende modenheten til optisk fiberkommunikasjonsteknologi har utviklingen av ledende glidringer for optisk fiber også gjort store fremskritt. For øyeblikket er JINPAT-glideringsserien for optisk fiber relativt moden i teknologi og produktprosess. I de fleste applikasjoner, som militære våpen, energi og industri, har det også begynt å erstatte elektriske glideringer.

 

JINPAT glideringer ble opprinnelig designet for å løse signaloverføringsproblemet til den aktive tilkoblingsdelen i militært utstyr, for eksempel datakommunikasjon mellom radarantennen og basen, kommunikasjonen mellom siktsystemet og hovedstyringssystemet i det ubemannede kjøretøyet. . Med lett vekt og liten struktur, har JINPAT fiberoptiske glideringer også begynt å bli brukt innen energi og industriell automatisering. Å legge til en fiberoptisk ledende glidring til forbindelsesakselen til oljeloggingsverktøyet kan overføre signalet til loggesensoren til overflatesamlingskontrollsystemet gjennom fiberen.

 

For tiden er de typiske anvendelsene av JINPAT fiberoptisk glidring som følger:


Materialtransportsystem

Robot

Roterende tårn på militære kjøretøyer

Fjernkontrollsystem

Radarantenne

Platespillere med fiberoptisk sensor

Medisinsk, videoovervåkningssystem

Undervannsoperativsystem


Få den siste prisen? Vi svarer så snart som mulig (innen 12 timer)

Personvernregler